"Ada jalan yang kusebut namanya kenangan, sebab muaranya buntu, di mana cinta dan luka kerap bertemu dalam keadaan rancu" — David Tandri

Sunday, January 3, 2010


Photography by: David Tandri

(click on the image to view slide show — available on Mozilla Firefox only)
Photography by: David Tandri

(click on the image to view slide show — available on Mozilla Firefox only)
Photography by: David Tandri

(click on the image to view slide show — available on Mozilla Firefox only)


ARTISTIC SHOT: